Masaki Tamura Exhibition 2013

2013.11.18 - 2013.11.23

@Art Space Rashinban (Tokyo)

アートスペース羅針盤 http://rashin.net/