Masaki Tamura Exhibition 2012

2012.07.23 - 2012.07.28

@Art Space Rashinban (Tokyo)