Masaki Tamura Exhibition

2010.07.26 - 2010.07.31

@Art Space Rashinban(Tokyo)

アートスペース羅針盤 http://rashin.net/